Telefon: 0769.059.110

Admitere

Cine se poate inscrie?
Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei 1/2011. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua – pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Inscrierea
Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG Deva din str. Viitorului nr. 9,  (Scoala Generala nr. 4 “Andrei Saguna”), Cartier Gojdu, Telefon: 0769 – 059 110 un dosar care va contine:
  • Diploma de studii (in copie si original);
  • Foaie matricola (in copie si original);
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie);
  • Certificat de nastere (in copie);
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne);
  • Adeverinta medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier);
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG);
  • Doua fotografii tip bulletin.